اصل عدم ولایت
138 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » بهار 1383 - شماره 25 »(10 صفحه - از 63 تا 72)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایی دارد را آشکار می‏سازد. در این راستا پس از توضیح معانی مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع می‏شود. سپس مبانی اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسان‏ها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادی انسان‏ها، ولایت بر دیگران نفی می‏شود؟ واژه‏های کلیدی: اصل، ولایت، ولایت مطلقه، عدم ولایت، استصحاب، آزادی، توحید و حکومت. تأسیس اصل در بسیاری از مسائل فقهی، تحلیل و بررسی مسأله، با «تأسیس اصل» آغاز می‏شود. تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادلّه خاص مسأله، «بانگاه بیرونی» صورت می‏گیرد و سپس با ورود به حیطه ادّله خاص، «نگاه درونی» رخ می‏دهد؛ برای مثال درباره حق فسخ قراردادها، ابتدا «اصالة اللزوم» به عنوان مبنای بحث تقریر می‏شود که اصل اوّلی در هر عقدی، لزوم است و سپس به فحص از ادله‏ای که فسخ عقد بیع را در موارد خاصی مانند عیب یا غبن مجاز می‏شمرد، پرداخته می‏شود. بر این اساس، پس از اثبات اصل، باید بدان ملتزم بود و تنها در شرایطی می‏توان از آن عدول کرد که «دلیلی» بر خلاف آن ______________________________ 1 مدرس حوزه علمیه و پژوهشگر مرکز تحقیقات حکومت اسلامی.