نصیحت ائمه مسلمین
102 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » پاییز 1375 - شماره 1 »(55 صفحه - از 135 تا 189)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
((نصیحت زمامداران )) در فرهنگ اجتماعی مسلمین سابقه ای طولانی دارد و دانشمندان فراوانی در ارائه شیوه حکومت داری قلم زده اند ;مثل جاحظ در(( التاج )) و(( المحاسن و الاضداد )) و امام محمد غزالی در(( نصیحة الملوک )) و ابوبکر بن محمد طرطوشی در(( سراج الملوک )) و خواجه نظام الملک در(( سیر الملوک یا سیاست نامه )) و محقق سبزواری در(( روضة الانوار .)) البته در این گونه آثار معمولا به (( نصیحت به حمل شایع )) پرداخته شده است .و کم تر از(( نصیحت به حمل اولی )) بحثی به میان آمده است . این مقاله، تلاش ناچیزی است در ارائه برخی از ابعاد(( نصیحت پیشوایان . )) و اگر چه این عنوان در ابتدا موضوعی صرفا اخلاقی مینماید، دارای ابعاد وسیع حقوقی، سیاسی، فقهی و تربیتی است و توجه به آن، در تلقی و برداشت از حکومت اسلامی بسیار موثر است . در این جا، پس از مرور روایات(( النصیحة لائمة المسلمین)) ، به عناوین زیر پرداخته ایم :